YÖNETİM KURULU

Başkan
Prof. Dr. Murat Duman

Başkan Yrd.
Prof. Dr. Rıza Dinçer Yıldızdaş

Genel Sekreter
Prof. Dr. Oğuz Dursun

Sayman
Prof. Dr. Tanıl Kendirli

Üye
Doç. Dr. Murat Anıl

Üye
Prof. Dr. Eylem Ulaş Saz

Üye
Prof. Dr. Özlem Tekşam