BİLİMSEL PROGRAM

10:45 - 11:00 Açılış
Prof. Dr. Murat Duman
11:00 - 12:15

Ateş
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Hayri Levent Yılmaz, Prof Dr. Murat Duman

Odağı Belli Olmayan Ateşli Çocuğa Yaklaşım
Prof. Dr. Eylem Ulaş Saz

İdrar Yolu Enfeksiyonu Yaklaşım
Doç. Dr. Ahmet Keskinoğlu

Soru - Cevap
12:15 - 13:30 ARA
13:30 - 14:45

Transfüzyon
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Tanıl Kendirli, Prof. Dr. Oğuz Dursun

Masif Transfüzyon- Traneksamik Asit Kullanımı
Prof. Dr. Okşan Derinöz Güleryüz

Acil- Yoğun Bakımda Transfüzyon İlkeleri
Doç. Dr. Özlem Tüfekçi

Soru - Cevap
14:45 - 16:00

Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Murat Duman, Dr. Öğr. Üyesi Esen Besli

Tanıda ve İzlemde Yatak Başı Ultrasonografinin Yeri
Doç. Dr. Ahmet Kağan Özkaya

Toplum Kökenli Pnömonilerde Tedavi Yaklaşımı
Prof. Dr. Ergin Çiftçi

Soru - Cevap
16:00 - 17:15

Acil Serviste Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Özlem Tekşam, Doç. Dr. Metin Uysalol

Tonsillit, Akut Rinosinüzit, Akut Otitis Media
Prof. Dr. Nilden Tuygun

Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları Komplikasyonları
Prof. Dr. Nurşen Belet

Soru - Cevap
17:15 - 18:15

Sözlü Bildiriler
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Etem Pişkin, Prof. Dr. Resul Yılmaz

S-001 COVİD-19 Pandemisi Sırasında Çocuk Acil ve Erişkin Acil Servisinde Çalışan Sağlık Personelinin Tükenmişlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi
Emre Güngör

S-002 Ekstübasyon Başarısı Tahmininde Dinamik Tiyol/Disülfid Homeostazının Yeri
Şahin SİNCAR

S-003 Üçüncü Düzey Çocuk Yoğun Bakım Ünitelerinde Takip Edilen Hastalarda Tiamin Eksikliği Prevelansının ve Mortalite Morbidite İlişkisinin Saptanması; Çok Merkezli Prospektif Çalışma
Emine Akkuzu

S-004 Çocuk Acil Servislerin Cilt Lezyonları Olan Hastalar Tarafından Kullanımı
Özlem Çolak

S-005 Acile Başvuran Çocuk Hastalarda Risperdal Zehirlenmelerinin Değerlendirilmesi
Şehadet Gündoğan

S-006 Çocuk Acil Servisine COVİD-19 Pandemisi Sırasında Başvuran Travma Hastalarının Epidemiyolojisinin Ve Klinik Özelliklerinin Değerlendirilmesi
Orkun Aydın

S-007 Diyabetik Ketoasidoz Tedavisinde Sodyum İçeriği için İzotonik Sıvı Yerine Hipertonik Salin Kullanımı Güvenli ve Etkin midir?
Serkan Bilge Koca
18:15 - 19:00 ARA
19:00 - 20:00

Probiyotikler
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Bülent Karapınar, Prof. Dr. Sabiha Şahin

Acil Servis ve Yoğun Bakımda Probiyotik Kullanımı
Prof. Dr. Ener Çağrı Dinleyici

Soru - Cevap
11:00 - 12:15

Solunum Sıkıntısı
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Durgül Yılmaz, Prof. Dr. Demet Demirkol

Astım Atak Acil Yaklaşım
Prof. Dr. Özlem Tekşam

Astım Atak Sonrası İzlem
Prof. Dr. Özge Uysal Soyer

Soru - Cevap
12:15 - 13:30

Metabolik Aciller
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Mehmet Boşnak, Prof. Dr. Ali Ertuğ Arslanköylü

Metabolik Acillere Genel Yaklaşım
Prof. Dr. Neslihan Önenli Mungan

Metabolik Acillerde Yoğun Bakım Yaklaşımı
Prof. Dr. Ayşe Berna Anıl

Soru - Cevap
13:30 - 13:45 ARA
13:45 - 15:00

Canlandırma
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş, Prof. Dr. Deniz Tekin

Temel Yaşam Desteği Güncellemeleri
Doç. Dr. Emel Ulusoy

İleri Yaşam Desteği Güncellemeleri
Doç. Dr. Nazik Yener

Soru - Cevap
15:00 - 16:15

Gastrointestinal Aciller
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Nilgün Erkek, Prof. Dr. Başak Nur Akyıldız

Akut Gastroenteritlere Genel Yaklaşım
Prof. Dr. Murat Anıl

Akut Karın Ağrısına Yaklaşım
Doç. Dr. Aykut Çağlar

Soru - Cevap
16:15 - 16:30 ARA
16:30 - 18:15

Acil - Yoğun Bakımda COVID-19
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Agop Çıtak, Prof. Dr. Hasan Ağın

Acil Serviste COVID-19, MIS-C Olgularına Yaklaşım
Doç. Dr. Alkan Bal

COVID-19 Hastalarında Yoğun Bakım Yaklaşımı
Prof. Dr. Esra Şevketoğlu

MIS-C Olgularında Yoğun Bakım Yaklaşımı
Prof. Dr. Benan Bayrakçı

Soru - Cevap
18:15 - 18:30 Kapanış