BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildirilerin online bildiri sistemi üzerinden gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Bildiri başvuruları sözlü veya poster olarak iki grup altında yapılacaktır. Sözlü sunum için kısıtlı sayıda başvuru seçilecektir.

Seminerde sunulacak bildiriler, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir.

Programda yer aldığı halde seminerde sunulmayan veya özeti zamanında teslim edilmeyen bildiriler yayınlanmayacaktır. Bildiri özetleri Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilerek, kabul veya red mektupları ve sunum biçimi (sözlü/poster) 23.04.2021 tarihine kadar başvuru sahiplerine iletilecek ve aynı zamanda seminer resmi web sitesinde ilan edilecektir. Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 16.04.2021 olup, bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

DigiAbstract Online Bildiri Gönderme Sistemini ilk kez kullanacaksanız "Yeni Kullanıcı" linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.
Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.
İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
Arkadyas Bilişim Hiz. San. ve Tic. A.Ş.
Tel : 0539 854 09 98
E-posta : caydcevrimici2021@digiabstract.org
Online sistem üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.

Bildiri Son Gönderim Tarihi:16.04.2021
Kabul / Red Mektuplarının Gönderimi: 23.04.2021

YAZARLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR
 • Bildirilerin bildiri kitabında yayınlanması için seminer kaydının yapılmış olması gerekir.
 • Bildiriler sadece seminer web sitesi üzerinden online olarak kabul edilecektir. Posta veya faks ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildirinin sunuş biçimi (sözlü bildiri, poster) konusundaki son karar bilimsel komiteye aittir.
 • Bildiri özeti 400 kelimeyi geçmemelidir. Hatasız olarak yazılmalıdır (400 kelimenin üzeri sistem tarafından kabul edilmeyecektir).
 • Bildiri metinine 5 adet resim/ 5 adet tablo eklenebilir.
 • Başlıklarda kısaltmalar kullanılmamalıdır. Başlık, yazar isimleri ve kurumların yazımları ile ilgili kurallar online sistemde verilmiştir.
 • Yazarların isimleri, çalıştıkları yer, kurum ve il yazılırken uzun adresler ve unvan yazılmamalıdır.
 • Özet; Giriş, Materyal ve Metod, Bulgular ve Sonuç olarak belirlenen sıra ile yazılmalıdır.
 • Uluslararası sistemdeki kısaltmalar dışındaki kısaltmalar kullanılmamalıdır.
 • Bildiriler yazarların ad ve soyadlarını içermelidir.
 • Bildiriler Türkçe olarak sunulacaktır.
 • Kabul veya red mektuplarınız online bildiri sistemine tanımlı e-mail adresinize gönderilecektir. Ayrıca online bildiri özeti gönderim sistemi “DigiAbstract”dan da sonuçları takip edebilirsiniz.

DİKKAT: Tam metin bildiri kitapçığında orijinal hali ile yer alacak olup herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır. Bu nedenle yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.

POSTER SUNUM DOSYALARINI HAZIRLARKEN YAZARLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR

Posterler Çevrim İçi Seminer Sisteminde e-poster alanında sergilenecektir. Poster sunumlarının tüm katılımcılar tarafından en iyi şekilde izlenmesi ve takip edilmesi için, posterinizi aşağıdaki formatlarda tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

 • Normalde fiziki kongreler için hazırladığınız görsel poster çalışmasını (50 cm yatay x 70 cm düşey) tek parça olacak şekilde ve maksimum 8 MB boyutunda PDF formatında görsel,
 • Posterinizin sunumunun yer aldığı, 5 dakikayı geçmeyecek şekilde maksimum 20 MB boyutunda MP4 ses dosyası (MP4 olarak gönderilmeyen ses dosyaları kabul edilmeyecektir),
 • Bu ebatların üzerinde gönderilen dosyalar çevrim içi seminer sistemine yüklenememektedir.
 • Kabul Edilen Posterlerin Sunum Dosyaları e-mail ile samiye@netmicetr.com adresine gönderilecek olup; Son Tarih 28.04.2021'dir.
 • Poster hazırlamada renk sınırlaması yoktur. Görselliği artırıcı şekil ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.
 • Çevrim içi Seminer Sisteminde bildirinizi [P-00] şeklindeki poster numaraları ile bulabilirsiniz.
SÖZEL BİLDİRİ SUNACAK YAZARLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN NOKTALAR

Fiziki seminerde olduğu gibi Sözel Bildiriler de yine seminer salonunda sunulacaktır. Sözel bildirinizi sunacağınız oturum bilgileri sisteme online bildiri sistemine tanımlı e-mail adresinize gönderilen kabul mektuplarında yer almaktadır.
Sunumunuzun 4 dakika sunum / 2 dakika tartışma şeklinde hazırlanması gerekmektedir.
Sözel Bildiriler Power Point sunum dosyası ile “Çevrim İçi Seminer Sırasında” sunulacaktır.

BİLDİRİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.